Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
E.ON WIND NORWAY, BRANCH OF E.ON WIND NORWAY
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201201816;201201818
Status
Konsesjon gitt
Dato
21.04.2016
Fylke
Hedmark
Kommune
Nord-Odal
Søkt produksjon
527.00 GWh
Søkt effekt
155.00 MW

E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway ble 21.04.2016 meddelt anleggskonsesjon til bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning.


NVE mottok den 23.12.2018 en planendringssøknad og den 03.01.2019 en MTA-/detaljplan for nettilknytningen til Songkjølen vindkraftverk fra Eidsiva Nett. Planendringen innebærer omlegging av ca. 950 meter av traseen, og er begrunnet med at E.ON har justert plasseringen av transformatorstasjonen inne i planområdet for vindkraftverket.

NVE mottok 26.02.2019 planendringssøknader og MTA-/detaljplan for Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk fra E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway. Ettersom planendringssøknaden for nettilknytningen er begrunnet med endret trafoplassering, ønsker NVE å samordne behandlingen av planendringssøknadene og MTA-/detaljplanene for både nettilknytningen og vindkraftverket.

NVE sendte søknadene og planene på høring til berørte interesser med høringsfrist 29.03.19. NVE har nå tatt planene og høringsinnspillene til vurdering.