Konsesjonssak - NVE

Raskiftet vindkraftverk

Tiltakshaver
AUSTRI RASKIFTET DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201102774;201502177
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.02.2016
Fylke
Innlandet
Kommune
Trysil, Åmot
Søkt produksjon
380.80 GWh
Søkt effekt
112.00 MW

NVE har gitt Austri Raskiftet DA konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke. Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon. NVE har gitt endret konsesjon i vedtak av 5.2.2016.

Detaljplanen (kun turbinplasseringer) ble godkjent av NVE 21.12.2015, og miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 5.2.2016. Prosjektet hadde byggestart i august 2016, og vindkraftverket er planlagt idriftsatt i løpet av 2018.