Mongstad varmekraftverk

Tiltakshaver
EQUINOR ASA
Sakstype(r)
Andre energianlegg
Saksnummer
200402397;201706760
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.07.2006
Fylke
Hordaland
Kommune
Lindås

NVE har gitt Equinor ASA oppdatert konsesjon for redusert drift av kraftvarmeverket på Mongstad fra årsskiftet 2019/2020. Endringen innebærer nedlegging av etablert gassturbin og en vesentlig lavere kraftproduksjon fra energiverket enn til nå. Tilgjengelig elektrisk effekt vil reduseres fra i størrelsesorden 90 MW til 10 MW.