Sandnes vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND ENERGI AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200906346
Status
Klage oversendt OED
Dato
01.02.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes
Søkt produksjon
270,00 GWh
Søkt effekt
90,00 MW

NVE har avslått søknaden til Norsk Vind Energi AS om Sandnes vindkraftverk. Avslaget er påklaget.

NVE har lagt vekt på at Sandnes vindkraftverk er omsøkt i en region hvor det foreligger mange konsesjonssøkte og planlagte vindkraftverk. Etter NVEs vurdering vil Sandnes vindkraftverk forsterke sumvirkningene av vindkraft i regionen når det gjelder landskap og visuelle virkninger, friluftsliv og fugl. Videre har NVE i vedtaket lagt vekt på negative virkninger for omkringliggende bebyggelse i form av visuelle virkninger, støynivåer over eller tett inntil anbefalt grenseverdi og skyggekastomfang over anbefalte grenseverdier.