Andmyran

Tiltakshaver
ANDMYRAN VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200304739;200700861
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.11.2018
Fylke
Nordland
Kommune
Andøy
Søkt produksjon
544.00 GWh
Søkt effekt
160.00 MW

Den 03.06.2015 meddelte NVE revidert konsesjon til Andmyran Vindpark AS på bakgrunn av søknad om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2020. NVE justerte da vilkårene i konsesjonen i henhold til dagens praksis.

Den 01.11.2018 ble konsesjonen overført fra Andmyran Vindpark AS til Andmyran Vind AS. 

Den 15.03.2019 søker Andmyran Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon. Søknaden er på høring med en høringsfrist til 22.04.2019