Konsesjonssak - NVE

Røst vindkraftverk

Tiltakshaver
VINDKRAFT NORD AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200501363;200704964
Status
Konsesjon avslått
Dato
23.05.2012
Fylke
Nordland
Kommune
Røst
Søkt produksjon
30.60 GWh
Søkt effekt
9.00 MW

NVE har den 23.5.2012 avslått søknad om Røst vindkraftverk.


NVE meddelte Vindkraft Nord AS den 21.2.2011 konsesjon for Røst vindkraftverk. Tillatelsen ble påklaget bl.a. av Meteorologisk institutt av hensyn til eksisterende værradar på Røst. NVE omgjør vedtaket til fordel for klager, og tillatelsen til bygging av Røst vindkraftverk trekkes tilbake.


Saken er gjennom klagebehandling endelig avgjort av Olje- og energidepartementet.