Konsesjonssak - NVE

Svåheia vindkraftverk

Tiltakshaver
DALANE VIND AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200501700;200701054;201403153
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.03.2013
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund
Søkt produksjon
85.68 GWh
Søkt effekt
25.20 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i 2018.

NVE har gitt konsesjon til Dalane Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Svåheia vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Svåheia vindkraftverk 24.06.2011, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak, med et tilleggsvilkår, den 12.02.2013. Samtidig meddeles Dalane Energi IKS konsesjon for bygging og drift av 50 kV nettilknytning Skåra - Svåheia.

Revidert miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) ble godkjent 06.07.2016, og revidert detaljplan ble godkjent 30.05.2017.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=