Veiledere og rapporter - NVE

Her finnes en oversikt over aktuelle veiledere og rapporter som er relevante ved planlegging og utbygging av vindkraftverk.

Konsesjonsbehandling:

Fugl:

 Reindrift:

Kulturminner og kulturmiljøer:

Støy:

 

Skyggekast:

Ising og iskast:

Visualisering:

Landskap:

Kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg: