For- og etterundersøkelser - NVE

Her finnes en oversikt over rapporter om for- og etterundersøkelser av biologisk mangfold gjennomført i forbindelse med planlegging og utbygging av vindkraftverk.

Egersund:

Bjerkreim:

Lista:

Gilja:

Hamnefjell:

Høg-Jæren:

Kvitfjell: