Trinn 6 - Oppfølging av innvilget konsesjon - NVE

Trinn 5 - Vedtak

NVEs Miljøtilsyn fører tilsyn med de miljømessige forholdene ved tiltaket.

Oppfølgingen innebærer:

  • godkjenning av detaljplaner for miljø og damsikkerhet i planleggingsfasen,
  • inspeksjon i bygge og driftsfasen, og
  • kontroll av at anlegget har et tilfredsstillende internkontrollsystem.

Etter at anlegget er satt i drift vil NVE beregne eventuell konsesjonskraft og -avgifter. Les mer om konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.