Krav om melding - NVE

Mindre tiltak omfattes ikke nødvendigvis av kravet om melding og utredningsprogram. 

Over 40 GWh/år

Utbygging som gir mer enn 40 GWh/år i energiproduksjon skal meldes etter bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften), og det skal fastsettes utredningsprogram.

Det samme gjelder demninger og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann dersom mengde lagret vann overstiger 10 millioner m3.

Under 40 GWh/år

For prosjekter med produksjon under 40 GWh/år kreves ikke melding og fastsetting av utredningsprogram før søknad. Det er likevel klare krav til innhold og utforming av søknaden.

Opprustning og utvidelsesprosjekter (O/U)

O/U-prosjekter behøver ikke melding med utredningsprogram etter KU-forskriften, uansett størrelse.