Trinn 6 - Vilkår, oppfølging og tilsyn - NVE

NVE og/eller Olje- og energidepartementet kan sette vilkår som skal oppfylles før tiltakshaver kan starte byggingen. Konsesjonen er en tillatelse til å bygge, eie og drive på de vilkår som er fastsatt i konsesjonen. NVE vil føre tilsyn av om anlegget bygges, eies og driftes etter krav og vilkår fastsatt i konsesjonen. Les mer om NVEs miljøtilsyn ved å klikke på linken til høyre.