Trinn 1 - Prosjektutvikling før søknad - NVE

Før fremlegging av konsesjonssøknad bør tiltakshaver avklare grunneierforhold, og informere lokale myndigheter og relevante fagmyndigheter som Statsforvalteren og fylkeskommunen.

Solkraftverk omfattes av kravene til konsekvensutredninger , jf. konsekvensutredningsforskriften § 7 første ledd bokstav a. Utredningene skal gjennomføres av personer med relevant fagkompetanse.