Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Hamnefjell vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
HAMNEFJELL VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200701187
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.02.2013
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Båtsfjord
Søkt produksjon
408,00 GWh
Søkt effekt
120,00 MW


Anleggsarbeidene for trinn 1 hadde oppstart i april 2016, og vindkraftverket ble satt i drift september 2017.

NVE har gitt konsesjon til Hamnefjell Vindkraft AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 120 MW.

NVE meddelte konsesjon til Hamnefjell vindkraftverk 29.02.2012. Konsesjonen ble i februar 2013 overført til Hamnefjell Vindkraft AS. Tidligere tiltakshaver var Finnmark Kraft AS. NVE ga 22.10.2013 Hamnefjell Vindkraft AS tillatelse til en 3,2 km lang 132 kV nettilknytning for Hamnefjell vindkraftverk. Nettilknytningen skal gå fra transformatorstasjonen i Hamnefjell vindkraftverk til Båtsfjord transformatorstasjon, jf. alternativ 1, østlig trasé, omsøkt i søknad av 11.8.2011.

Detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for trinn 1 av vindkraftverket ble godkjent av NVE i august 2015. Trinn 1 omfatter 49,5 MW fordelt på 15 vindturbiner.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=