Tilknytning og elektrifisering av Hammerfest LNG

Tiltakshaver
EQUINOR ASA
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202118981;202316807
Status
Konsesjon gitt
Dato
08.08.2023
Fylke
Finnmark
Kommune
Hammerfest

Olje- og energidepartementet har gitt konsesjon til Equinor for tilknytning- og elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylke.


Olje- og energidepartementet har gitt Equinor tillatelse til å bygge og drifte en ny 132 kV nettforbindelse fra Hyggevatn, for å elektrfisere Melkøya med kraft fra land. Ny nettforbindelse planlegges gjennomført med en omtrent 5,7 km. kabel fra Hyggevatn transformatorstasjon til Melkøya. Første del av kabelen legges i tunnel fra Hyggevatn til Meland, og deretter vil det bli lagt en sjøkabel fra Meland til Melkøya. Det er også gitt tillatelse til en ny transformatorstasjon på Melkøya, og elektriske anlegg i Statnetts nye transformatorstasjon på Hyggevatn.