Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Elektrifisering av Bugane fiskeoppdrettsanlegg i Sykkylven kommune

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
HOFSETH AQUA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202110295
Status
Søknad
Dato
04.06.2021
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Sykkylven

Hofseth Aqua AS ønskjer å elektrifisere fiskeoppdrettsanlegget Bugane i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke, vist i kartet under. Dei søkjer difor om anleggskonsesjon for å byggje, eie og drive ein 22 kV sjøkabel til anlegget deira. Sjøkabelen vil bli om lag 4,1 km lang og gå frå ein nettstasjon i Ramstadvika til oppdrettsanlegget på sørsida av Storfjorden. Hofseth Aqua AS søkjer òg om konsesjon for ein transformator i anlegget med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.

Ifølgje Hofseth Aqua AS vil elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegget Bugane vere eit viktig bidrag for å redusere lokal luftforureining, støy og samla klimagassutslepp.