Ny Eyde koblingsstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202203434
Status
Søknad trukket
Dato
05.07.2023
Fylke
Agder
Kommune
Arendal

Søknaden er trukket.
Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett) søkte om konsesjon til å bygge ny Eyde 132 kV koblingsstasjon i Arendal kommune i Agder. Saken ble behandlet sammen med søknadene om nye 132 kV-ledninger Bøylestad–Eyde og ny Bøylestad koblingsstasjon.

Grunnet Morrow Batteries planlagte trinnvise etablering av ny batterifabrikk ved Eyde Energipark i Arendal kommune i Agder fylke og annen forbruksvekst har Glitre Nett vurdert ulike systemløsninger for å kunne øke kraftforsyningen. Som en del av dette søkte Glitre Nett om å bygge en gassisolert koblingsstasjon med et opparbeidet areal på 1,1 da. Eyde koblingsstasjon var omsøkt med 10 bryterfelt (4 linefelt og 6 kabelfelt) med dobbel samleskinne og to-brytersystem. Feltene skulle driftes på 132 kV.

NVE gjennomførte offentlig høring i perioden 27. september til 21. november 2022. Det ble holdt møte med Arendal og Froland kommuner,  samt et offentlig folkemøte 19. oktober. Det ble gjennomført fysisk befaring 20. oktober, der Glitre Nett og Morrow deltok sammen med NVE.

Glitre Nett bekreftet i møte med NVE den 12. desember bekreftet at det siden systemløsningsutredningen i 2020 har kommet nye ønsker og forventning om tilknytning fra både forbruksvekst og andre kraftkrevende aktører. Store deler av disse planene er fortsatt umodne.

Glitre Nett oversendte til NVE den 22. desember 2022 underlag for valg av omsøkte systemløsning, samt 3 nye forslag til alternative løsninger med større kapasitet. Glitre Nett mente disse bør utredes ytterligere, og opplyste videre dette skulle utredes i samarbeid med Statnett i løpet av første kvartal 2023

NVE stilte den 9. januar 2023 krav om tilleggsutredninger av alternative tilknytningsløsninger med høyere overføringskapasitet. Glitre Nett leverte den 28. april 2023 en ny utredning av kraftforbruket i området. På bakgrunn av denne utredningen sendte Glitre Nett den 7. juli 2023 inn en tilleggssøknad til nye 132 kV-ledninger Bøylestad–Eyde, i tillegg til å søknad om nye Longum Nord transformatorstasjon. Søknad om ny Bøylestad koblingsstasjon og omlegging av ledninger beholdes som den er. Søknad om ny Eyde koblingsstasjon er trukket.