Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Remmafjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATKRAFT VIND UTVIKLING DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201002579
Status
Konsesjon trukket
Dato
19.01.2023
Fylke
Trøndelag
Kommune
Orkland
Søkt produksjon
442,00 GWh
Søkt effekt
130,00 MW

NVE gav konsesjon til Statkraft Vind Utvikling DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Remmafjellet vindkraftverk i Orkland kommune, Trøndelag fylke i 2013. Vedtaket ble påklaget og Olje- og energidepartementet (OED) gav endelig konsesjon.

Konsesjonen bortfalt i 2023 fordi fristen for idriftsettelse for vindkraftverket ikke ble overholdt.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Remmafjellet vindkraftverk 28.06.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 28.06.2013. Konsesjonen har blitt overført til Statkraft Vind Utvikling DA. Tidligere tiltakshavere var Zephyr AS og Statkraft Agder Energi DA.

Den 19.01.2023 fattet NVE vedtak om bortfall av konsesjonen fordi fristen for idriftsettelse av Remmafjellet vindkraftverk ikke var overholdt.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=