Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Raudfjell vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
RAUDFJELL VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402467;200701246;201505233
Status
Høring
Dato
02.09.2021
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
340,00 GWh
Søkt effekt
100,00 MW
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 15.10.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 201505233" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.
NVE mottok 9.7.2021 en søknad om konsesjonsendringer for Raudjfell vindkraftverk. Søknaden gjelder forlenget varighet på anleggskonsesjonen og endring av tekniske spesifikasjoner for elektriske anlegg. Du kan lese mer om søknaden og høringen i høringsbrevet som ligger i filoversikten til høyre.

Raudfjell Vind AS har konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke.

Vindkraftverket er satt i drift.

NVE meddelte konsesjon til Raudfjell vindkraftverk 11.05.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 26.05.2015. Raudfjell vindkraftverk grenser til Kvitfjell vindkraftverk.

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=