Raudfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
RAUDFJELL VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402467;200701246;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.03.2022
Fylke
Troms
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
340,00 GWh
Søkt effekt
100,00 MW

Raudfjell Vind AS har konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke.

Vindkraftverket er satt i drift.

NVE meddelte konsesjon til Raudfjell vindkraftverk 11.05.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 26.05.2015. Raudfjell vindkraftverk grenser til Kvitfjell vindkraftverk.

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

NVE godkjente endring av tekniske spesifikasjoner i konsesjonen i vedtak av 17.03.2022, og oppdaterte konsesjonsdokumentet med disse endringene. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=