Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Raudfjell vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
RAUDFJELL VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402467;200701246;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.05.2012
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
340,00 GWh
Søkt effekt
100,00 MW

Raudfjell Vind AS har konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke.

Vindkraftverket er satt i drift.

NVE meddelte konsesjon til Raudfjell vindkraftverk 11.05.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 26.05.2015. Raudfjell vindkraftverk grenser til Kvitfjell vindkraftverk.

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

NVE godkjente endring av tekniske spesifikasjoner i konsesjonen i vedtak av 17.03.2022, og oppdaterte konsesjonsdokumentet med disse endringene. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=