Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nye 132 kV kabler Smestad-Lilleaker-Fornebu

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201911317;202114132
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.04.2021
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Bærum

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Elvia AS for et nytt 132 kV kabelanlegg Smestad-Lilleaker-Fornebu i Bærum og Oslo kommuner, Viken og Oslo fylker. MTA skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og planen er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 20. oktober 2021.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Elvia AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVE ga den 29.04.2021 Elvia AS anleggskonsesjon og samtykke til ekspropriasjon for å bygge og drive en ca. 3,3 km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Lilleaker transformatorstasjoner og en ca. 9 km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Fornebu transformatorstasjoner. NVE ga også Elvia tillatelse til å utvide Fornebu transformatorstasjon for innstallering av ny transformator og spole. Det vil utarbeides egne planer for sistnevnte.

NVEs saksbehandler av miljø-, transport- og anleggsplanen er Hilde Aass.

De som ønsker å uttale seg til saken, kan sende uttalelse til NVE innen 20.10.2021 på én av følgende måter:
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202114132 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO