Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Svarthammaren/Pållifjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATKRAFT VIND UTVIKLING DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200601601;200707961
Status
Konsesjon trukket
Dato
14.09.2017
Fylke
Trøndelag
Kommune
Orkland
Søkt produksjon
510,00 GWh
Søkt effekt
150,00 MW

NVE har 28.6.2012 gitt SAE Vind DA konsesjon for bygging og drift av Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag. Det er gitt konsesjon for et vindkraftverk med installert effekt på 150 MW. NVE har også gitt konsesjon til TrønderEnergi Nett AS for nettilknytningen til vindkraftverket. NVE har samtidig avslått søknaden om det overlappende Engvikfjellet vindkraftverk.

NVEs vedtak ble påklaget. Olje- og energidepartementet ga endelig konsesjon den 26.08.2013