Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV kraftledning Tunby - Spydeberg og ombygging av Spydeberg transformatorstasjon - Spydeberg kommune, Østfold

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201801461
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.05.2018
Fylke
Viken
Kommune
Indre Østfold

Hafslund Nett AS har fått tillatelse til å bygge ny kraftledning mellom Tunby og Spydeberg transformatorstasjon.

Hafslund Nett AS har fått tillatelse til å bygge ny dobbel 132 kV kraftledningen på en strekning på ca. 1, 6 km mellom Tunby og Spydeberg transformatorstasjon. Hafslund Nett har også fått tillatelse til å utvide og bygge om Spydeberg transformatorstasjon.

NVE har gitt tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for de konsesjonsgitte anleggene.

Den eksisterende ledningen mellom Spydeberg og Tunby skal rives og det skal leveres en MTA-plan før anleggsstart.