Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nettilknytning av Dønnesfjord Vindpark

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
VINDKRAFT NORD AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201800490
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.06.2021
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Hasvik

NVE har gitt Dønnesfjord Vindpark AS konsesjon for å bygge Dønnesfjord transformatorstasjon i stål i stedet for i betong, og å øke grunnflaten fra 100 m2 til 138 m2. NVE har også gitt konsesjon til å øke transformatorytelsen fra 12 MVA til 25 MVA og kable det siste spennet på kraftledningen inn til stasjonen. NVE har samtidig avslått søknaden om bruk av containere til permanent lagring utsyr og materiell.