Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ytre Vikna II vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
NTE ENERGI AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200706130;201505445;201605858
Status
Konsesjon gitt
Dato
16.03.2009
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøysund
Søkt produksjon
608,60 GWh
Søkt effekt
179,00 MW

NVE har gitt konsesjon til NTE Energi AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Ytre Vikna vindkraftverk i Nærøysund kommune, Trøndelag fylke. Konsesjonen er splittet i trinn I og II.

Trinn I er på inntil 70 MW og skal ferdigstilles innen 31.12.2017. Trinn I omfatter nordre del av planområdet for Ytre Vikna vindkraftverk og skal tilknyttes en ny transformatorstasjon på Dale. Kraften skal mates inn i Rørvik transformatorstasjon via en ny 132 kV kraftledning. Det kan bygges inntil 28 vindturbiner i trinn I og avhengig av valg av vindturbiner vil hver enkelt turbin kunne få en installert effekt på inntil 3,5 MW.

Trinn II skal ferdigstilles innen 31.12.2024 og kan gi ytterligere inntil 179 MW i midtre og søndre del av planområdet på Ytre Vikna.
NTE Nett har overtatt konsesjon for nettanlegg fra Rørvik trafo til Bindal, og fått konsesjon for oppgradering av eksisterende 66 kV ledning fra Rørvik til Daltrøa i Namsos. Oppgraderingen gjøres dersom trinn I bygges uavhengig av beslutning om å bygge trinn II.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=