Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Egersund vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
NORSK VIND EGERSUND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503299;200706600;201504592
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.08.2015
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund
Søkt produksjon
374,00 GWh
Søkt effekt
110,00 MW

Prosjektet hadde byggestart i august 2016, og vindkraftverket er planlagt idriftsatt i løpet av 2017.

NVE har gitt konsesjon til Norsk Vind Egersund AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Egersund vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke. Det er idriftsatt 33 vindturbiner. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 110 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.


NVE meddelte konsesjon til Egersund vindkraftverk 01.12.2011, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 04.11.2014. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 10.11.2015.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=