Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utsira II

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
SOLVIND PROSJEKT AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
201305775;201703459
Status
Søknad
Dato
08.06.2017
Fylke
Rogaland
Kommune
Utsira
Søkt produksjon
51,00 GWh
Søkt effekt
15,00 MW

Solvind Prosjekt AS, har i dag konsesjon for Utsira vindkraftverk, med installert effekt på 1,2 MW

Dette anlegget planlegges nå erstattet med et nytt vindkraftverk med installert effekt 15 MW. NVE fastsatte utredningsprogram for dette tiltaket 3.7.2014.