Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kvitfjell vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
TROMSØ VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200100469;200501786;200700282;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.04.2015
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
687,14 GWh
Søkt effekt
202,10 MW

Tromsø Vind AS har konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kvitfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke. 

Vindkraftverket er satt i drift.

NVE meddelte konsesjon til Kvitfjell vindkraftverk 16.02.2001. Vedtaket ble ikke påklaget. Anleggskonsesjonen ble oppdatert 17.04.2015 med forlenget varighet. I tillegg ble vilkårene i konsesjonen justert i samsvar med nyere praksis. NVE har i vedtak av 20.10.2017 gitt konsesjon til ny adkomstvei, som følger eksisterende vei opp Sørfjorddalen, ny ilandføringskai i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget og OED stadfestet NVEs vedtak 18.04.2018. 

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

NVE godkjente endring av tekniske spesifikasjoner i konsesjonen i vedtak av 17.03.2022, og oppdaterte konsesjonsdokumentet med disse endringene. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=