Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kvitfjell vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
TROMSØ VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200100469;200501786;200700282;201505233
Status
Høring
Dato
02.09.2021
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
680,00 GWh
Søkt effekt
200,00 MW
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 15.10.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 201505233" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

NVE mottok 9.7.2021 en søknad om konsesjonsendringer for Kvitfjell vindkraftverk. Søknaden gjelder forlenget varighet på anleggskonsesjonen og endring av tekniske spesifikasjoner for elektriske anlegg. Du kan lese mer om søknaden og høringen i høringsbrevet som ligger i filoversikten til høyre.

Tromsø Vind AS har konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kvitfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke. 

Vindkraftverket er satt i drift.

NVE meddelte konsesjon til Kvitfjell vindkraftverk 16.02.2001. Vedtaket ble ikke påklaget. Anleggskonsesjonen ble oppdatert 17.04.2015 med forlenget varighet. I tillegg ble vilkårene i konsesjonen justert i samsvar med nyere praksis. NVE har i vedtak av 20.10.2017 gitt konsesjon til ny adkomstvei, som følger eksisterende vei opp Sørfjorddalen, ny ilandføringskai i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget og OED stadfestet NVEs vedtak 18.04.2018. 

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=