Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Høgås og Joarknatten (Marker) vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
MARKER VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201200476;201701449
Status
Konsesjon gitt
Dato
14.02.2017
Fylke
Viken
Kommune
Marker
Søkt produksjon
255,00 GWh
Søkt effekt
75,00 MW

NVE har gitt konsesjon til Marker Vindpark AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Høgås og Joarknatten vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Marker kommune, Viken fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 75,00 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Høgås og Joarknatten vindkraftverk 20.12.2013, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 31.01.2017. NVE har avslått søknaden om konsesjon for Elgåsen vindkraftverk med tilhørende infrastruktur. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 01.12.2017. 

NVE mottok 02.03.2016 informasjon om at E.ON Wind Norway har solgt sin interesse i vindkraftverket. Ny tiltakshaver for prosjektet er Scanergy AS. Konsesjonen holdes av Marker Vindpark AS, som er et selskap 100 % eid av Scanergy AS. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=