Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Dalbygda vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
DALBYGDA VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201103633
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.12.2014
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær
Søkt produksjon
142,80 GWh
Søkt effekt
42,00 MW

NVE gav konsesjon til Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i 2014, konsesjonen er nå bortfalt. 

NVE har vurdert fordelane ved ny fornybar kraftproduksjon opp mot ulempene tiltaket fører med seg. NVE meiner dei viktigaste verknadane av Dalbygda vindkraftverk er knytt til friluftsliv og landskap, men meiner likevel etter ei samla vurdering at vindkraftverket vil gje akseptable verkandar for naturmangfaldet og allmennheita.

Konsesjonen blei stadfesta av Olje- og energidepartementet 06.04.2017.

Dalbygda vindkraftverk ble ikke satt i drift innen fristen for idriftsettelse. NVE informerte i brev av 03.07.2022 at konsesjonen hadde bortfalt. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=