Ventyr - Melding om utbygging og nettilknytning av Sørlige Nordsjø II havvindanlegg

Tiltakshaver
VENTYR SN II AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202408749
Status
Høring
Dato
31.05.2024
Fylke
Agder
Kommune
Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal
Søkt produksjon
7000,00 GWh
Søkt effekt
1500,00 MW
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 04.09.2024

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202408749» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.

NVE holder offentlig møte onsdag 14. august 2024, klokka 19.00 på Farsund fjordhotell, Lauervik tereasse 14, 4550 Farsund.

NVE holder også offentlig møte torsdag 15. august 2024, klokka 19.00 på Utsikten hotell, Utsikten 1, 4480 Kvinesdal.

På møtene vil NVE orientere om behandlingen av meldingen og forslag til utredningsprogram. Ventyr vil være til stede og orientere om sine planer. Møtene er åpne for alle.

NVE har sendt melding fra Ventyr SN II AS (Ventyr) om igangsatt planlegging av et offshore vindkraftverk, Sørlige Nordsjø II, på høring. Planen berører Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal kommuner i Agder fylke.

NVE har mottatt meldinger om Sørlige Nordsjø II vindkraftverk og nettilknytninger fra Ventyr. De planlegger et inntil 1500 MW vindkraftverk, bestående av 60-100 vindturbiner med en antatt kraftproduksjon på 7-8 TWh per år, innenfor et ca. 520 km2 stort område. Ventyr har meldt ni alternative punkter for ilandføring av sjøkabelen med tilhørende jordkabel- og luftledningstraseer fram til Kvinesdal transformatorstasjon.

Meldingene inneholder forslag til utredningsprogram, og formålet med meldingene er å gi tidlig varsling om igangsatt planlegging og få innspill til hva som bør utredes videre.

Har du spørsmål?

Spørsmål om NVEs saksbehandling kan rettes til NVEs saksbehandlere. Saksbehandler havvindanlegg: Anders Bakken Hekland på anbh@nve.no. Saksbehandler nettanlegg: Anne Marte Schei på amas@nve.no. 

Spørsmål om meldingen og de tekniske planene kan rettes til Ventyr på KU.Ventyr@parkwind.eu.