Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Gismarvik vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GISMARVIK VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200900719;201402423
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.02.2020
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær
Søkt produksjon
51,00 GWh
Søkt effekt
15,00 MW

NVE sendte den 25.05.2021 varsel om anleggstans ved manglende overholdelse av vilkår om luftfartsmerking til Gismarvik Vindkraft AS, se link nederst til høyre på siden. 

NVE godkjente den 05.02.2020 konsesjonsendringer og detaljplan/MTA for Gismarvik vindkraftverk. Godkjenningen ble påklaget, blant annet av Tysvær kommune og konsesjonær. Den 28.02.2020 ga NVE konsesjonær utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021 og utvidet samtidig konsesjonsvarigheten fra 25 til 30 år. Dette vedtaket ble også påklaget.

OED fattet endelig vedtak i saken den 24.06.2021 og innvilget søknaden om å 24 mnd. fritak fra kravet om radarstyrt hinderlys. 


 

NVE gav den 30.09.2013 Gismarvik Vindkraft AS konsesjon til å bygge Gismarvik vindkraftverk. Gismarvik Vindkraft AS eies av Solvind Prosjekt AS.

NVEs klageoversendelse til OED, anleggskonsesjon (2020), vedtak om godkjenning av detaljplan/MTA og notatet Bakgrunn for vedtak ligger i i link til høyre på siden. Du kan søke om innsyn i alle sakens dokumenter, se https://einnsyn.no/sok?sort=

NVEs saksbehandler er Mikkel Kvasnes (mikv@nve.no).