ABP Fjernvarme AS - Fjernvarmekonsesjon - Mongstad Industripark

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ABP FJERNVARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
202224815
Status
Konsesjon gitt
Dato
28.03.2023
Fylke
Vestland
Kommune
Alver, Austrheim
Søkt produksjon
184,00 GWh
Søkt effekt
115,00 MW

NVE har tildelt ABP Fjernvarme Drift AS konsesjon for et fjernvarmeanlegg i Mongstad industripark. 

Fjernvarmeanlegget vil forsyne nåværende og fremtidig industri, og vil ligge i Alver kommune og Austrheim kommune. 

Konsesjonen ble revidert 07.12.2023. NVE gav tillatelse til endringer i fjernvarmeanlegget med tilhørende mindre utvidelser av konsesjonsområdet.