Ny 420 kV Lillehammer-Gran og nye transformatorstasjoner

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202218711
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
16.05.2024
Fylke
Akershus, Innlandet
Kommune
Lunner, Lillehammer, Gjøvik, Øyer, Vestre Toten, Gran, Søndre Land

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 16. mai 2024 fastsatt utredningsprogram for Statnetts planer om ny 420 kV kraftledning mellom Lillehammer og Gran/Lunner kommuner. Planene inkluderer også ny transformatorstasjon i Lillehammer og Gran eller Lunner. Programmet er fastsatt på bakgrunn av Statnetts forslag, høringsuttalelser samt NVEs egne vurderinger. Planene berører Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Gran kommuner i Innlandet samt Lunner kommune i Akershus. 


Bakgrunnen for planene er behov for å fornye eksisterende ledning mellom Fåberg i Lillehammer og Ulven i Oslo. Denne ble bygd i 1959, og har nådd sin tekniske levetid. I tillegg har nettet mellom Fåberg og Oslo lav kapasitet, og det er behov for å øke kapasiteten for å ivareta forsyningssikkerheten.