Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Lista vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LISTA VINDKRAFTVERK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200302250;200700842
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.05.2009
Fylke
Agder
Kommune
Farsund
Søkt produksjon
242,42 GWh
Søkt effekt
71,30 MW

Vindkraftverket er satt i drift.

NVE har gitt konsesjon til Lista Vindkraftverk AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Lista vindkraftverk i Farsund kommune, Agder fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 71,30 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Norsk Miljø Energi Sør AS 20.12.2006, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 12.05.2009. Vindkraftverket vil kunne få en installert effekt på inntil 102 MW og bestå av inntil 31 vindturbiner.

Konsesjonen er overført til Lista Vindkrftaverk AS.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=