Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.01.2021 , sist oppdatert 18.06.2021

Trinn 1 - Prosjektutvikling før søknad

Før fremlegging av konsesjonssøknad bør tiltakshaver avklare grunneierforhold, og informere lokale myndigheter og relevante fagmyndigheter som Statsforvalteren og fylkeskommunen.

Solkraftverk omfattes av kravene til konsekvensutredninger , jf. konsekvensutredningsforskriften § 7 første ledd bokstav a. Utredningene skal gjennomføres av personer med relevant fagkompetanse.