Ustabile karttjenester 13.01.2021 - NVE

Vi har for tiden problemer med karttjenestene våre og jobber med saken

NVEs karttjenester er nede og det må påregnes noe nedetid.

Enkelte av tjenestene er nylig lagt over til skydrift. Skydriften er ikke berørt og tjenestene kan nås her:

https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/

Vi beklager ulempen og jobber så fort vi kan med å rette problemet.