Oppgradering GIS-infrastruktur 2.-3. november - NVE

Oppgradering GIS-infrastruktur 2.-3. november.  Nedetid på karttjenester.

NVE planlegger en større teknisk oppgradering av vår GIS-infrastruktur 2.-3. november. Det meste av NVEs karttjenester og GIS-tilgang vil være nede disse dagene.