Ny karttjeneste/WMS Vindkraft1 - NVE

Ny karttjeneste/WMS Vindkraft1 (erstatter Vindkraft, som legges ned 01.07.2019)

mer info på: https://kartkatalog.nve.no

Datasettet som inngår inn den gamle tjenesten oppdateres ikke lenger.

OBS! Den nye karttjensten for vindkraft har fått en ny laginndeling, med færre lag.

 

REST: https://gis3.nve.no/map/rest/services/Vindkraft1/MapServer

WMS: https://gis3.nve.no/map/services/Vindkraft1/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS