Ny karttjeneste/WMS Nettanlegg - NVE

Ny karttjeneste "Nettanlegg2" erstatter "Nettanlegg1", som legges ned 2019.12.01.

Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data og attributer men har samme inndeling av kartlag som før.

mer info på: https://kartkatalog.nve.no

Ny karttjeneste Nettanlegg2 med adresse: "https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg2/MapServer/WmsServer?" 

(REST https://gis3.nve.no/map/rest/services/Nettanlegg2/MapServer) erstatter "Nettanlegg1", som legges ned 2019.12.01.

Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data og attributer men har samme inndeling av kartlag som før.

innsynsløsning og metadata finnes på https://kartkatalog.nve.no.

 

Samtidig legges også ned https://gis3.nve.no/map/rest/services/Mapservices/Nettanlegg1/MapServer. Den erstattes av https://gis3.nve.no/map/rest/services/Nettanlegg2/MapServer

og https://gis3.nve.no/map/rest/services/Mapservices/Nettanlegg_label/MapServer. Den erstattes av https://gis3.nve.no/map/rest/services/Nettanlegg2_label/MapServer