Ny karttjeneste/WMS kvikkleire2 - NVE

Ny karttjeneste/WMS kvikkleire2

 

Datasettet som inngår in den gamle tjenesten oppdateres ikke lenger.

og den vil bli lagt ned 01.02.2019

 

mer info på: https://kartkatalog.nve.no

Ny karttjeneste/WMS kvikkleire2 (erstatter kvikkleire1)

REST: https://gis3.nve.no/map/rest/services/SkredKvikkleire2/MapServer

WMS: https://gis3.nve.no/map/services/SkredKvikkleire2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 

Den nye tjeneste inneholder flere ny utredete soner og en del soner har fått utløpsområder.

Datasettet som inngår in den gamle tjenesten oppdateres ikke lenger.

og den vil bli lagt ned 01.02.2019