Ny karttjeneste/WMS FlomskredAktR1 - NVE

Ny karttjeneste "FlomskredAktR1" erstatter "FlomskredAktR", som legges ned 31.03.2020.

Den nye tjenesten inneholder oppdaterte lagnavn.

mer info på: https://kartkatalog.nve.no

Ny karttjeneste FlomskredAktR1 med adresse: "https://gis3.nve.no/map/services/FlomskredAktR1/MapServer/WMSServer?" 

(REST https://gis3.nve.no/map/rest/services/FlomskredAktR1/MapServer) erstatter "FlomskredAktR", som legges ned 31.03.2020

Den nye karttjenesten har nye kartlag "MellomstoreFlomskredaktsomhet" -Utlop og -Utlos som bedre beskriver inneholdt.

Innsynsløsning og metadata finnes på https://kartkatalog.nve.no.