Ny karttjeneste flomaktsomhetskart - NVE

Flomaktsomhetskartet er oppdatert basert på dtm10 og FKB-Vann. Datamodellen er oppdatert og dataene er tilgjengelig via en ny karttjeneste "FlomAktsomhet". Den gamle karttjeneste "FlomAktR" avsluttes 01.12.2020.

Flomaktsomhetskartet er oppdatert basert på dtm10 og FKB-Vann. Datamodellen er oppdatert.

Den inneholder både aktsomhetsområder, et elvenettverk med maksimal vannstandstigning og et dekningskart.

og dataene er tilgjengelig via en ny karttjeneste "FlomAktsomhet".

Den gamle karttjeneste "FlomAktR" avsluttes 01.12.2020.

se https://kartkatalog.nve.no/#wms for REST og WMS adresser.

mer metadata finner man her: https://kartkatalog.nve.no/#metadata

Temakart: https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet