Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.01.2021 , sist oppdatert 22.06.2021

Karttjenester er nede

NVEs karttjenester er nede. Feilretting pågår.

NVEs karttjenester er nede og det må påregnes noe nedetid.

Enkelte av tjenestene er nylig lagt over til skydrift. Skydriften er ikke berørt og tjenestene kan nås her:

https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/

Vi beklager ulempen!