Karttjenester er nede - NVE

NVEs karttjenester er nede. Feilretting pågår.

NVEs karttjenester er nede og det må påregnes noe nedetid.

Enkelte av tjenestene er nylig lagt over til skydrift. Skydriften er ikke berørt og tjenestene kan nås her:

https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/

Vi beklager ulempen!