Karttjeneste Flodbølgeoppskylling legges ned - NVE

Karttjenesten (WMS) "Flodbølgeoppskylling" er ikke lenger oppdatert, og blir nedlagt 2018.11.27.

Oppdaterte data med flodbølgeoppskylling finnes i Karttjeneste (WMS) "Fjellskred". 

se for mer metadata: https://kartkatalog.nve.no

I juni har NGI kommet med en nye rapport om Flodbølger etter fjellskred i Lyngen. Nye faresoner er definert og de er lagt inn i karttjenesten "Fjellskred"

https://gis3.nve.no/map/rest/services/Fjellskred/MapServer (lag 8: Sekundaer_faresoner)

Dermed er dataene i Flodbølgeoppskylling utdatert og karttjenesten legges den ned den 2018.11.27

 

Lenke til temakart for fjellskred i Lyngen: https://temakart.nve.no/link/?p=8336d2c6-8705-402b-07be-23ee39234de4