Havvind karttjeneste er oppdatert med 2 nye lag - NVE

Karttjeneste (WMS og REST) for Havvind er oppdatert med 2 nye lag for bølgehøyde

Karttjeneste (WMS og REST) for Havvind er oppdatert med 2 nye lag for bølgehøyde

Gjennomsnitt_bolgehoyde (11)

Gjennomsnitt_signifikant_bolgehoyde_50ar (12)