Alle NVE karttjenester over på EUREF '89 (25833) - NVE

Alle NVE WMS/karttjenester er over på EUREF '89 (25833) som default koordinatsystem.

NVE har byttet koordinat system for alle sine data fra WGS 84 / UTM sone 33 (32633) til ETRS89 / UTM sone 33 (25833)

Dermed er også default koordinat system for alle våre karttjenester satt til 25833