Kartverktøy - NVE

Våre kartverktøy gir deg innsyn i fagdata fra NVE.

Decorative map

Map location pin Kart

og fagdata finner du i kartkatalogen vår

► NVE Kartkatalog

I NVE Kartkatalog finner du fagtemaet du er på jakt etter i et av de kjappe og brukervennlige "zoom inn og klikk" NVE Temakartene. Åpne eksempel på et NVE Temakart her. I Kartkatalogen finner du også våre andre kartløsninger. Katalogen har også oversikt over de mange karttjenestene (REST/WMS) som vi tilbyr.
NVE Kartkatalog og NVE Temakart er tilpasset bruk på mobil og PC.

Kontakt

Yngve Antonsen

Liste over kartverktøy:

NVE Temakart er vår anbefalte inngang til fagdata fra NVE. Du finner et NVE Temakart for de fleste av fagdataene våre; vassdrag, flom, skred, vann- og vindkraft, nettanlegg, hydrologiske stasjoner, kvikkleire, sikringstiltak og mye, mye mer. Kartet fungerer like godt på mobil som PC.
Her er noen av mulighetene i NVE Temakart:

 • 2D- eller 3D-visning av landskap og bygg
 • Gå til min posisjonen
 • Lag og lagre ditt eget kart
 • Lag bokmerker for dine favorittsteder
 • Dele kartoppsett med andre
 • Tegn i kart, med ulike symbol/ farger
 • Måle avstand/areal (i 3D inkludert høydeforskjell)
 • Gjør analyser for inntegninger/ fagtemaet i kartet (eks.: hvor mange bor i merket område?)
 • Velg koordinatsystem

Kontakt

Aslak Eide

NVE Atlas inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata. Kartverktøyet er først og fremst et støtteverktøy for forvaltningen.

Kontakt

Yngve Antonsen

NEVINA (nedbørfelt og vannføringsindeksanalyse) er karttjenesten der du kan beregne nedbørfelt, feltparametere og indekser, for et fritt valgt punkt i et vassdrag. NEVINA kom i ny og utvidet versjon i april 2020. Noen nyheter er:

 • Nytt regionalt formelverk for flommer, nå også for større nedbørfelt
 • Utvidet funksjonalitet; beregning av tilløpsflom og kobling til nedbør- avløpsmodell
 • Flere felt- og klimaparametere
 • Formålsrettede pdf-rapporter
 • Datasett fra målestasjoner brukt til flom- og klimaanalyser

Kontakt

Astrid Voksø

Varsom Xgeo er ekspertkartverktøy til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner.
Varsom Xgeo inneholder griddede døgndata for vær, vann og snø tilbake til 1958, og prognoser for neste 9 døgn.
Varsom Xgeo er utviklet av NVE, Statens vegvesen, Bane NOR og Meteorologisk institutt.

Varsom SeNorge.no viser oppdaterte kart for snø, vær, vann og klima for Norge (døgn, måneder, år, klimaperioder og klima scenarioer).
Varsom SeNorge inneholder døgndata for vær, vann og snø tilbake til 1958, og prognoser for neste 9 døgn.
Varsom SeNorge er utviklet av NVE og Meteorologisk institutt. For bruk på mobil anbefales
http://m.senorge.no/.

Varsom Regobs er laget for å samle inn flest mulig observasjoner knyttet til snø, flom, jord- og isforhold, fra folk flest. Dataene brukes av NVE varslingstjeneste, og av andre som f.eks. planlegger skitur i skredutsatt terreng. Last ned Varsom Regobs-appen for enkel registrering av observasjoner.
Les om Varsom Regobs her.
Registreringer gjort i appen kan hentes frem i Varsom Xgeo og Varsom SeNorge, eller i Skredregistrering.no for å legge inn mer informasjon.

 

Skredregistrering.no, karttjeneste for å registrere informasjon om skredhendelser. Informasjonen lagres i den nasjonale skredhendelsesdatabasen og er blant annet tilgjengelig i enkelt "zoom inn og klikk-kart" og i NVE AtlasTjenesten er tilpasset bruk sammen med Varsom Regobs. Registreringer kan gjøres i Skredregistrering.no, eller påbegynnes i Varsom Regobs-appen for så å legge inn mer info senere i Skredregistrering.no. Tjenesten som er åpen for alle krever innlogging med Varsom Regobs brukernavn og passord.

Varsom Iskart - www.Iskart.no - er en karttjeneste som viser isobservasjoner, isulykker, isproblemer og sanntidsdata. I tillegg vises farlige vann (pga regulering) og webkamera. NB: Husk du er ansvarlig for din egen sikkerhet og at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene i kartet kan inneholde feil, og er kun punktobservasjoner. De er sjelden dekkende for hele vannet og må brukes sammen med egen kunnskap og fornuft. Posisjonen i kartet kan være en annen enn observasjonspunktet; sjekk kommentarene.

Kontakt

Ånund Kvambekk

Vann-Nett Portal er en kartløsning for gjennomføringen av vannforskriften i Norge (EUs vanndirektiv). Innsyn i karttjenesten er åpen for alle.
Mer info om Vann-Nett.no finner du her.

Kontakt

Lars Stalsberg

På ski opp Fagerfjellet i Troms. Foto: NVE, Bjørn Lytskjold

På ski opp Fagerfjellet i Troms. Foto: NVE, Bjørn Lytskjold

Bratthetskart for snøskred viser bratt terreng (over 27°) der det er potensiell fare for snøskred.