Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.12.2021

Nedetid karttjenester gis3.nve.no

Vi har problemer med karttjenestene våre fra gis3.nve.no.

Vi har problemer med karttjenestene våre fra gis3.nve.no.

Våre sky tjenester er oppe https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/