Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.04.2020 , sist oppdatert 11.10.2021

Kartverktøy

Våre kartverktøy gir deg innsyn i fagdata fra NVE.

I NVE Kartkatalog finner du fagtemaet du er på jakt etter i et av de kjappe og brukervennlige "zoom inn og klikk" NVE Temakartene. Åpne eksempel på et NVE Temakart her. I Kartkatalogen finner du også våre andre kartløsninger. Katalogen har også oversikt over de mange karttjenestene (REST/WMS) som vi tilbyr.
NVE Kartkatalog og NVE Temakart er tilpasset bruk på mobil og PC.

Kontakt

Liste over kartverktøy:

NVE Temakart er vår anbefalte inngang til fagdata fra NVE. Du finner et NVE Temakart for de fleste av fagdataene våre; vassdrag, flom, skred, vann- og vindkraft, nettanlegg, hydrologiske stasjoner, kvikkleire, sikringstiltak og mye, mye mer. Kartet fungerer like godt på mobil som PC.
Her er noen av mulighetene i NVE Temakart:

- 3D-visning av landskap og bygg
- Gå til min posisjonen
- Eksporter data
- Lag og lagre ditt eget kart
- Lag bokmerker
- Del kartoppsett med andre
- Tegn i kart
- Mål avstand/areal, inkl. 3D
- Konsekvensanalyse i et areal
- Velg koordinatsystem

Kontakt

NVE Atlas inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata. Kartverktøyet er først og fremst et støtteverktøy for forvaltningen.

Kontakt

NEVINA (nedbørfelt og vannføringsindeksanalyse) er karttjenesten der du kan beregne nedbørfelt, feltparametere og indekser, for et fritt valgt punkt i et vassdrag. NEVINA kom i ny og utvidet versjon i april 2020. Noen nyheter er:

  • Nytt regionalt formelverk for flommer, nå også for større nedbørfelt
  • Utvidet funksjonalitet; beregning av tilløpsflom og kobling til nedbør- avløpsmodell
  • Flere felt- og klimaparametere
  • Formålsrettede pdf-rapporter
  • Datasett fra målestasjoner brukt til flom- og klimaanalyser

Kontakt

Sildre gir deg rask og enkel tilgang til vannføring, vannstand og andre hydrologiske data for en rekke målestasjoner. Sildre viser både ferske data, og historikk.

Kontakt

Varsom Regobs er laget for å samle inn flest mulig observasjoner knyttet til snø, flom, jord- og isforhold, fra folk flest. Dataene brukes av NVE varslingstjeneste, og av andre som f.eks. planlegger skitur i skredutsatt terreng. Last ned Varsom Regobs-appen for enkel registrering av observasjoner.
Les om Varsom Regobs her.
Registreringer gjort i appen kan hentes frem i Varsom Xgeo og Varsom SeNorge, eller i Skredregistrering.no for å legge inn mer informasjon.

 

Varsom SeNorge.no viser oppdaterte kart for snø, vær, vann og klima for Norge (døgn, måneder, år, klimaperioder og klima scenarioer).
Varsom SeNorge inneholder døgndata for vær, vann og snø tilbake til 1958, og prognoser for neste 9 døgn.
Varsom SeNorge er utviklet av NVE og Meteorologisk institutt. For bruk på mobil anbefales
http://m.senorge.no/.

Varsom Iskart - www.Iskart.no - er en karttjeneste som viser isobservasjoner, isulykker, isproblemer og sanntidsdata. I tillegg vises farlige vann (pga regulering) og webkamera. NB: Husk du er ansvarlig for din egen sikkerhet og at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene i kartet kan inneholde feil, og er kun punktobservasjoner. De er sjelden dekkende for hele vannet og må brukes sammen med egen kunnskap og fornuft. Posisjonen i kartet kan være en annen enn observasjonspunktet; sjekk kommentarene.

Kontakt

Varsom Xgeo er ekspertkartverktøy til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner.
Varsom Xgeo inneholder griddede døgndata for vær, vann og snø tilbake til 1958, og prognoser for neste 9 døgn.
Varsom Xgeo er utviklet av NVE, Statens vegvesen, Bane NOR og Meteorologisk institutt.

Seriekart hjelper deg med å finne og laste ned hydrologiske tidsserier egnet for analyser og lignende. I Seriekart kan du filtrere tidsserier basert på en rekke ulike egenskaper. Seriekart gir deg kvalitetskontrollerte data fra NVEs Hydra II database, samt data fra MET, Bane NOR, SMHI, SVV og andre aktører.

Kontakt

Hydrologisk: Mads-Peder Dahl

Kartteknisk: Aslak Eide

Vann-Nett Portal er en kartløsning for gjennomføringen av vannforskriften i Norge (EUs vanndirektiv). Innsyn i karttjenesten er åpen for alle.
Mer info om Vann-Nett.no finner du her.

Kontakt

Flomhendelser.no gir informasjon om norske flom­hendelser, vist i kart, tekst, bilder og video. Informasjonen er inndelt i temaene oversikt, tidsforløp, observasjoner, vær & varsler, skader og dokumentasjon.

Skredregistrering.no, karttjeneste for å registrere informasjon om skredhendelser. Informasjonen lagres i den nasjonale skredhendelsesdatabasen og er blant annet tilgjengelig i NVE TenmakartTjenesten er tilpasset bruk sammen med Varsom Regobs. Tjenesten som er åpen for alle krever innlogging med Varsom Regobs brukernavn og passord.

På ski opp Fagerfjellet i Troms. Foto: NVE, Bjørn Lytskjold
På ski opp Fagerfjellet i Troms. Foto: NVE, Bjørn Lytskjold

Bratthetskart for snøskred viser bratt terreng (over 27°) der det er potensiell fare for snøskred.